Kurser

Våra egenutvecklade CATIA V5 metodik- och processkurser sätter funktionerna i sitt rätta sammanhang och påvisar de bästa sätten att skapa robusta och flexibla modeller som enkelt kan underhållas och vidareutvecklas.

CATIA V5
Best Practice Modelling

Kursen för dig för dig som vill lära dig grunderna i att skapa ändringsvänliga modeller.

Kursinnehåll

Kursen CATIA V5 – Best Practice Modelling vänder sig till de CATIA V5 användare som gått de traditionella kurserna men som nu önskar veta mer om:

 • Metoder för att skapa strukturerade ändringsvänliga solid- och ytmodeller
 • De bästa sätten att hantera interna länkar
 • Generativ modellering
 • Återanvända geometrier
 • Hur förändrar man en modell på bästa sätt

Förkunskaper:
Kunskap om följande arbetsbänkar: Part Design, Generative Shape Design (GSD1), Generative Drafting, Assembly Design.

Varaktighet:
3 dagar

CATIA V5
Automotive Sheet Metal – Design with Surfaces

Kursen för dig som konstruerar artiklar som kräver mycket ytmodellering.

Kursinnehåll

Kursen CATIA V5 – Automotive Sheet Metal – Design with Surfaces vänder sig till de CATIA V5 användare som konstruerar pressade tunnplåtsartiklar eller andra artiklar som kräver avancerad ytmodellering och tar upp följande moment:

 • Hur skapar jag en strukturerad, ändringsvänlig ytmodell i CATIA V5?
 • Generativ modellering för stabila och ändringsbara ytmodeller
 • Återanvändning av features uppbyggda med hjälp av ytor
 • Ritningsgenerering av tunnplåtsartiklar

Kursen lämpar sig också för de användare som konstruerar SMC och vakkumformade plastartiklar.

Förkunskaper:
CATIA V5 – Best Practice Modelling samt erfarenhet från arbetsbänken Generative Shape Design

Varaktighet:
2 dagar

CATIA V5
Cast and Forged Part Design

Kursen för dig för dig som konstruerar gjutna och smidda artiklar.

Kursinnehåll

Kursen CATIA V5 – Cast and Forged Part Design vänder sig till de CATIA V5 användare som konstruerar gjutna och smidda artiklar och tar upp följande moment:

 • Så skapas en gjuten och smidd artikel på bästa sätt i CATIA V5
 • Återanvändning av features uppbyggda med hjälp av solider
 • Hur man skapar en ämnesmodell
 • Skelettmetodik
 • Singel-model teknik vs. Multi-Model teknik
 • Länkhantering, koppling mellan gjutet ämne och maskinbearbetat resultat

Förkunskaper:
CATIA V5 – Best Practice Modelling

Varaktighet:
2 dagar

CATIA V5
Plastic Part Design

Kursen för dig för dig som konstruerar plastartiklar.

Kursinnehåll

Kursen CATIA V5 – Plastic Part Design vänder sig till de CATIA V5 användare som konstruerar plastartiklar och önskar svar på:

 • Hur skapar jag en strukturerad, ändringsvänlig plastartikel i CATIA V5?
 • Vilka funktioner bör jag undvika när det gäller konstruktion av plastartiklar?
 • Hur uppdaterar jag min plastartikel på ett så effektivt sätt som möjligt?
 • Många gånger bygger mina plastartiklar på stylingytor, hur bygger jag upp modellen på ett sådant sätt att jag på ett så effektivt sätt som möjligt kan byta ut stylingytorna?
 • Shell, Thick Surface eller Core-Cavity, det finns många olika sätt att skapa en artikel med jämn godstjocklek men vilka är för- nackdelar med resp. teknik?

För konstruktörer som konstruerar SMC, vakuumformade plastartiklar eller artiklar som kräver avancerad ytmodellering, rekommenderar vi istället kursen CATIA V5 – Automotive Sheet Metal – Design with Surfaces.

Förkunskaper:
CATIA V5 – Best Practice Modelling

Varaktighet:
2 dagar

Fristående kurser

CATIA V5
Large Assembly Management

Kursen för dig för dig som har problem med att hantera stora sammanställningar.

Kursinnehåll

Har du problem med att hantera stora sammanställningar?
Tar det lång tid att generera sammanställningsritningar, eller det kanske inte ens är möjligt?

Vi har utvecklat metoder för att hantera problem som uppstår då man arbetar med stora sammanställningar i CATIA V5. Metoderna är generiska vilket innebär till att de enkelt kan anpassas efter aktuell CAD-miljö (filbaserat, ENOVIA VPLM eller ENOVIA SmarTeam). Kursen CATIA V5 – Large Assembly Management (LAM) innehåller följande:

Produkt struktur och hantering av sammanställningar – vilka verktyg i CATIA V5 underlättar hanteringen av stora sammanställningar och hur strukturera man sin sammanställning för att optimera hanteringen med avseende på LAM
Part Design – hur en skapar man en modell som underlättar hanteringen med avseende på LAM
Minneshantering – verktyg och tekniker för att effektivisera minnes hanteringen
Fördjupning i CGR hantering – allt du behöver veta om CGR
Ritningsmetoder – För och nackdelar samt tips och trix vid vy-generering
Systeminställningar – finjustera inställningarna i CATIA V5 för att optimera hanteringen av stora sammanställningar

Förkunskaper:
Kunskap om följande arbetsbänkar: Part Design, Generative Shape Design (GSD1), Generative Drafting, Assembly Design

Varaktighet:
1 dag

CATIA V5
Skräddarsydd kurs

Vi tar fram en kurs så som ni vill ha den, skräddarsydd efter era behov.

Kursinnehåll

Spenderar ni mycket tid på att uppdatera era CATIA V5-modeller?

Skulle ni föredra om artiklarna på ert företag var modellerade på ett optimalt sätt?

Önskar ni att det fanns CATIA V5-kurser som hade mer verklighetstrogna övningar och där övningarna kanske rent utav bygger på de artiklar ni arbetar med till vardags?

Ni kanske har bestämt hur ni vill att konstruktörerna på ert företag ska arbeta i CATIA V5 men har svårt att få användarna att följa dessa riktlinjer?

Vi har mer än 10 års erfarenhet av kundanpassning av utbildningsmaterial i CATIA V5.

Kontakta oss så berättar vi mer.

CATIA V5
Transition to CATIA 3DExperience

En kurs för dig med CATIA V5 erfarenhet som nu ska börja jobba i CATIA 3DExperience.

Kursinnehåll

Denna transitionkurs vänder sig till de konstruktörer som tidigare arbetat i CATIA V5, som ska börja använda CATIA-modulen i 3DExperience plattformen.
Då fokus ligger på 3D-modellering berörs exempelvis inte livscykelhantering i någon större utsträckning i denna kurs. All hantering i PLM och Databas (ENOVIA) är nedbantad till ett minimum.
I 3DExperience ingår flera olika brands, och denna kurs kommer att fokusera på användandet i CATIA.

Förkunskaper:
CATIA V5

Varaktighet:
2 dagar

Besöksadress
Sekondera Engineering Services AB 
Borgarfjordsgatan 12, Nod
164 55 Kista

kontakt@sekondera.se

08-121 406 00