Tjänster

Vi erbjuder nya perspektiv och specialistkompetens inom Product Lifecycle Management. Våra tjänster omfattar; konstruktion- och produktutveckling, projektledning, implementation, metod- och processutveckling och utbildning. Vårt fokus är att öka våra kunders effektivitet, kvalité och lönsamhet, läs mer om våra tjänster nedan.

Produktutveckling

Sekonderas ingenjörer tar på sig konstruktionsuppdrag i alla storlekar.

Så kan vi hjälpa dig

Sekonderas ingenjörer tar på sig uppdrag i alla storlekar, från konstruktion av enskilda lösningar till design av hela produkter, samtidigt som vi ger våra kunder support i deras arbete. Den assistans vi erbjuder kan omfatta allt från avancerade utvecklingsuppgifter till design och enklare konstruktionsproblem.

Vi har hög kapacitet och vår moderna mjukvara och hårdvara för CAD gör att våra ingenjörer kan acceptera och hantera omfattande utvecklingsuppgifter, med simultankonstruktion som grund – definierade gränssnitt kopplar samman alla underordnade områden och gör på så sätt att produkten får en effektiv mognadsprocess genom ett gemensamt integrerat arbete.

i

Projektledning

Vi vet vad aktiv ägarstyrning i ett projekt är för något.

Så kan vi hjälpa dig

Vi har framgångsrikt ansvarat för implementationen av PLM-lösningar hos flera företag och vet vad det krävs för att få verktygen att fungera tillsammans med människor och processer.

Med energi och erfarenhet ser vi på Sekondera till att projekten får rätt avstamp och drivkraft.

Processutveckling

Vi vet hur ni kan spara både tid och pengar.

Så kan vi hjälpa dig

Vi är specialister på att hjälpa våra kunder att använda deras CAD- och PLM-lösningar på bästa sättet för att säkerställa att investeringen återbetalar sig på kortast möjliga tid och att tid frigörs till mer värdeskapande aktiviteter.

Vi har utvecklat metoder och processer inom de flesta områden, vår specialistkompetens i CATIA, ENOVIA och 3DExperience kombinerat med lång branscherfarenhet gör oss till en perfekt partner. Om ni vill utnyttja era befintliga verktyg på ett bättre sätt eller om ni är intresserade av hur nya lösningar och produkter ytterligare kan öka er lönsamhet kan vi hjälpa er. Nedan återfinner ni några områden som vi har utvecklat metoder och processer för:

– Relational Design – Möjliggjort kostnad- och tidsbesparingar genom avancerad parametrisk konstruktion i CATIA V5

– Ritningslöst arbetssätt – Kortare ledtider genom att använda 3D-modellen som informationsbärare

– Meranvändning av 3D – Kortare ledtider och högre kvalité genom att möjliggöra nyttjande av 3D- underlaget för projektledare, inköp och tillverkning.

Delar av vår erfarenhet från konstruktion och metodutveckling i CATIA V5 har vi samlat i våra metodik- och processkurser.

CAD & PLM Implementation

Big bang eller phased rollout?

Så kan vi hjälpa dig

Med erfarenhet från flera av de största PDM/PLM-implementationerna i Norden tillhandahåller vi specialistkompetens inom områdena;

– Förstudie och strategi
– Projektspecifikation
– Projektledning
– Kravanalys
– Implementation
– Metodik- och processutveckling
– Utbildning
– Support

Besöksadress
Sekondera Engineering Services AB 
Borgarfjordsgatan 12, Nod
164 55 Kista

kontakt@sekondera.se

08-121 406 00